Na 17 jaar met een vaste dirigent te hebben gewerkt, verkent het Hollands Vocaal Ensemble in 2005 en 2006 nieuwe mogelijkheden van de uitvoeringspraktijk aan de hand van projecten met verschillende dirigenten.

Het eerste project in deze serie, van september 2005 tot februari 2006, staat onder leiding van Adrián Rodriguez van der Spoel. Het heeft als thema In epiphania Domini - Drie koningen en brengt muziek uit Spanje en Mexico, uit de periode van de overgang van Renaissance naar Barok.

Uitvoering

11 februari 2006
 • Oude Ursulakerk, Warmenhuizen.
 • 12 februari 2006
 • Kooger Kerk - Zuid-Scharwoude.
 • Programma

  T.L. de Victoria
 • Missa O Magnum mysterium
 • Antifonia: Magi viderunt stellam
 • Himno: Ave Maris stella
 • F. Guerrero
 • Villancico: Los reyes siguen la estrella
 • Motete: Dulcissima Maria
 • Canción espiritual: Sanctissima Maria
 • H. Franco
 • Cantica: Magnificat 4to tono
 • Toelichting

  Epifania De viering van Driekoningen in de katholieke traditie heeft een speciale plek in de kerkkalender. Tijdens de mis worden vaste melodieën gezongen: de gezangen die bij speciale data horen, zoals voor Passen, Kerst, Advent, et cetera worden proprium genoemd. De andere, die in elke mis herhaald worden, zoals Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei, heten ordinarium. In deze uitvoering zingen wij het ordinarium uit O Magnum mysterium van Victoria, een gecomponeerde mis en het proprium uit het gregoriaanse repertoire, een in die tijd gebruikelijke combinatie. Er zijn in die tijd veel manieren om missen te componeren; één daarvan is een bestaand polifonisch motet als model te gebruiken en daarin met aanpassingen de hele tekst van het ordinarium door te componeren. Op deze manier schreef Victoria deze mis, gebaseerd op zijn eigen motet O Magnum mysterium dat hier ook gezongen wordt.

  YouTube In de tweede deel van het concert vinden we motetten en villancicos espirituales rond het thema Driekoningen, zoals Magi viderunt stellam dat vertelt over het moment waarop de koningen de ster volgen om de kribbe in Bethlehem te vinden. Dat is ook het onderwerp van Los reyes siguen la'strella. Het Magnificat is het dankgezang van Maria uit het Lucas-evangelie. De andere werken, Dulcissima Maria, Sanctissima Maria en Gaude Maria Virgo, zijn lofzangen voor de Maagd. De katholieke Spaanse cultuur kan met recht Mariaans genoemd worden: de devotie aan Maria is enorm en heeft een belangrijke plaats in de Spaanse cultuur.

  Adrián Rodriguez van der Spoel