Uitvoering 1

24 november 2002
 • Dorpskerk, Durgerdam
 • Programma

  Jan Pietersz Sweelinck
 • Psalm 90
 • Johann Sebastian Bach
 • Motet Komm, Jesu, komm (BWV 229)
 • Onder de naam Korte Metten worden in de Dorpskerk van Durgerdam op de laatste zondag van de maand vieringen gehouden met een wat andere opzet dan de gebruikelijke. Er wordt niet alleen verteld, maar ook gemusiceerd naar aanleiding van teksten uit de bijbel.

  Uitvoering 2

  15 december 2002
 • Kooger Kerk, Zuid-Scharwoude
 • Programma

  Johann Sebastian Bach
 • delen uit Messe in H-moll [Hohe Messe] (BWV232)
 • In de oecumenische viering hebben wij delen uit de Hohe Messe opnieuw uitgevoerd, begeleid door een ad-hoc instrumentaal ensemble.