Onder leiding van onze nieuwe dirigent, Moritz Johannes Kellner, werken wij aan een programma met Engelse madrigalen uit het eind van de 16e eeuw.

 

Uitvoering

Zaterdag 10 december 2016 (20:15 u)Oude Ursulakerk, Warmenhuizen
Zondag 11 december 2016 (15:15 u)Cultuurkoepel, Heiloo

Programma

Thomas Morley e.a.
  • The triumphs of Oriana
  • Onder de titel The triumphs of Oriana publiceerde Thomas Morley, een van de invloedrijkste figuren in het Engelse muziekleven aan het eind van de 16e eeuw, een verzameling madrigalen waar bijna alle belangrijke componisten uit die periode een werk aan bijdroegen. Deze werken, composed by divers severall authors, verschillen in karakter en tekst, maar zij allen eindigen met de tekst Long live fair Oriana.

    Er zijn verschillende veronderstellingen over wie deze mysterieuze persoon genaamd Oriana is geweest. De meest voor de hand liggende is, dat het koningin Elisabeth I is, die tot haar dood in 1603 over Engeland regeerde. Aanwijzing daarvoor is het feit dat Morley lid was van de Royal Chapel en een aantal privileges had verkregen, waaronder het monopolie op het drukken van muziek. Er is ook gedacht aan Anna van Denemarken, echtgenote van de latere koning James I, maar die mogelijkheid is verworpen door nieuw bewijs over de uitgavedatum van de eerste druk.

    Echter, de collectie onderscheidt zich als een monument van Engelse madrigaalkunst. Sommige van deze stukken zullen, naast andere werken van componisten vertegenwoordigd in de collectie, in ons najaarsprogramma worden gezongen en een schitterend beeld geven van de rijkdom van muziek in het Elizabethaanse Engeland.

    Wilt u geen concert meer missen en draagt u het HVE een warm hart toe, wilt u ook een steentje bijdragen? Word dan nu
    Donateur van het Hollands Vocaal Ensemble