Uitvoering

28 september 2002

 • Grote Sint-Laurenskerk, Alkmaar

 • Programma

  Johann Sebastian Bach

 • Messe in H-moll [Hohe Messe] (BWV232)

 • Uitvoerenden

  hollands vocaal ensemble
  Sopranen
  Stephanie Besteman
  Tineke den Boogert
  Marjolein ten Cate
  Harriette Gunnink
  Marijke Hendriks
  Ineke Ooyevaar
  Annelies Rozemeijer
  Elly Stolwijk
  Alten
  Karin Beemster
  Lida Bekker
  Esther den Boer
  Marielle Koelewijn
  Atie Loerakker
  Marianne Schoorel
  Christien de Vries
  Yntske Zijlstra
  Lies Zijp
   
  Tenoren
  Harm Eyzenga
  Harry Jonkers
  Aad Koelewijn
  Joop v.d. Mark
  Hans Out
  Tom Theunis
  Dick Visser
  Bassen
  Marko Draisma
  Henk Pielage
  Pieter Schaper
  Ellis Staas
  Joop Stobbelaar
  Lody Trap
  Concerto d' Amsterdam
  Viool I
  Viool II
  Altviool
  Cello
  Contrabas
  Orgel
  Fluit
  Hobo
  Hobo / fagot
  Fagot
  Hoorn
  Trompet
  Pauken
   
  Mariette Holtrop, Elisabeth Ingen Housz, Ruth Noyon
  Hans Lub, Marjan Waringa, Anu Gehlert
  Marika Holmquist, Adriana Alcaide
  Saskia van der Wel, Wilma van der Wardt
  Hendrik Jan Wolfert
  Stephen Taylor
  Frédérique Chauvet, Martine van der Grinten
  Fernando Souza, Anna Starr
  Peter van der Poel
  Kate Walpole
  Helen MacDougall
  Will Wroth, Gert Jan Loot, Wiebe Buis
  Douwe Zuidema
   
  Vocale solisten:
  Sopraan I
  Caroline Stam

  Sopraan II en Alt
  José Scholte

  Tenor
  Joost van der Linden

  Bas
  Tom Sol

  Dirigent: Hugo van Veen

  Toelichting

  Wie als musicus kennis neemt van Bach's Hohe Messe wordt in eerste instantie vervuld met zo'n diep ontzag, dat hij het voorlopig wel uit zijn hoofd zal laten om het werk uit te voeren.

  Er zijn twee redenen waarom we het nu tóch doen: we hebben de Meester inmiddels leren kennen: vele cantates, de Johannes Passion en alle motetten staan reeds op ons repertoire. Kortom: we zijn aan deze uitdaging toe. De tweede reden heeft te maken met de tijd waarin we terecht zijn gekomen: vliegtuigen vliegen door torens, de aarde wankelt. Hoe je ook over kerk of Christendom denkt: in Bach's Hohe Messe harmonieert alles wat van wezenlijk belang is. Deze mis is als een klinkende kathedraal waarin ieder iets zal vinden dat troost en vreugde geeft.

  YouTube Bach schuwt geen enkel muzikaal middel om uit te drukken wat de tekst te zeggen heeft. Omgekeerd is er geen enkele noot die niet bij dit proces is betrokken. Ik zou over dit stuk een lang verhaal kunnen vertellen: over de eerste vier maten, waarin de kracht van de hele mis al besloten lijkt te liggen (en waarin de sopraan de hoofdnoten van een Luther-kyrie zingt); over de schitterende "smeek"-dramatiek van het thema in het eerste Kyrie, of over die weldadige "ontferming" in het tweede Kyrie: de tweede en de derde noot ontfermen zich over de eerste noot: een halve hoger en een halve lager.

  Over de onmogelijke hoornpartij en twee fagotten in het "Quoniam tu solus sanctus" (U alleen bent heilig) waarin Bach tegelijk ons aards gestuntel wil uitbeelden: arme hoorniste, als zij goed speelt schiet ze Bach zijn doel voorbij en als zij niet goed speelt krijgt ze de pers over zich heen.

  En over de zeven lettergrepen: Cre-do in u-num de-um en de zevenstemmige fuga (vijf voor het koor en twee voor het orkest) waar Bach voor kiest. En zo gaat het maar door; het is te veel voor dit bestek.

  YouTube Maar Bach geeft het niet cadeau. Zowel van de zangers als van de instrumentalisten wordt soms meer dan het uiterste verwacht. Met slechts basismaterialen als middel: de adem draagt de tonen van de zangers en de blazers, de ingewanden van de aarde leverden de metalen voor de hoorn en de trompetten, de ingewanden van het schaap leverden de snaren, het paard gaf zijn staart voor de strijkstok en het riet en de bomen zorgden voor de rest.

  YouTube Het is voor ons een feest om dit stuk in te studeren en uit te voeren. We hopen dat het voor de toehoorders een feest is om er naar te luisteren!

  Het orkest

  Het barokorkest Concerto d'Amsterdam werd in 1991 als Concerto'91 opgericht en heeft sindsdien in vele Europese landen opgetreden. In Nederland, met zijn rijke koortraditie, begeleidt Concerto d'Amsterdam veel goede koren in alle grote koorwerken uit de 17e en 18e eeuw. Het orkest werkt hierin samen met o.a. Barend Schuurman, Jos Vermunt, Klaas Stok, Hoite Pruiksma, Daan Admiraal, Rob Vermeulen en Daniel Reuss. Ook buitenlandse koren, o.a. in Frankrijk en Spanje, laten zich door Concerto d'Amsterdam begeleiden.
  Concerto d'Amsterdam brengt ook eigen programma's, met muziek uit de barokke en klassieke stijlperioden. Zo werden met de sopraan Emma Kirkby en de counter-tenor Michael Chance concerten gegeven met muziek van Pergolesi (o.a. Stabat Mater), Vivaldi, Bach en Händel.

  Dirigent Hugo van Veen is inmiddels 15 jaar verbonden aan het hollands vocaal ensemble. Hij is zijn leven lang op zoek naar het geheim van de zeggingskracht van oude muziek. Hij gaat daarbij uit van de opvatting dat elke tijd zijn ideale muziek heeft, gebruik makend van de beschikbare middelen als instrumenten en notaties. Een andere tijd kan de schoonheid van die muziek door intensieve studie hooguit benaderen, maar niet verbeteren.

  Recensie NHD, 30 september 2002

  Hohe Messe van Bach in een subtiele visie neergezet

  In het fraai uitgevoerde programmaboekje vermeldde dirigent Hugo van Veen zaterdagavond dat hij Bachs Hohe Messe vergelijkt met een 'Klinkende kathedraal'. Zijn persoonlijke benadering van het werk bleek echter meer aan te sluiten bij het rustige karakter van een intieme dorpskerk.

  De uitbundige monumentaliteit van het werk werd mild teruggesnoeid tot een muzikale belevenis waarin ook spiritueel de juiste toon werd aangeslagen. Het Hollands Vocaal Ensemble en Concerto d'Amsterdam werden door Van Veen met sobere handgebaren aangestuurd tot subtiel musiceren.
  De uitvoering kreeg een zeggingskracht waarmee zowel de geniale als de gelovige Bach alle eer werd aangedaan. Van Veen hanteerde een transparant klankpalet waarbij iedere noot in de juiste muzikale context weldadig werd verklankt.

  De afgelopen eeuw werd er ten aanzien van Bach veel gediscussieerd over tempi (langzaam of snel) en klank- intensiteit (dik of dun). Via de internationaal verafgode romantiek werd de componist dikwijls in een onmogelijk keurslijf geperst. Van Veen pretendeerde zeker niet de wijsheid in pacht te hebben, maar de welsprekendheid van Bach en de glans van de barok werden wel zeer doordacht ter harte genomen.

  Intense belevenis
  Gedragen tempi, een voortreffelijke articulatie en een puntgave muzikale balans maakten van de Hohe Messe een intense belevenis. De Alkmaarse Grote Kerk bleek het optredend ensemble ook akoestisch ter wille te zijn. Het hechte team van Bachspecialisten kreeg gelegenheids- versterking van een solistenteam dat helaas niet voortdurend in staat was om de intenties van de dirigent volledig te ondersteunen.

  Er deden zich momenten voor dat het kwartet het af liet weten. Met name de alt José Scholte ging zich in het 'Laudamus' te buiten aan een overmatig vibrato. Gelukkig bleek ze zich in verdere solistische passages redelijk te hebben hersteld.
  Tom Sol had als bas(bariton) zeker geen strak klankpatroon in de aanbieding dat volledig aansloot bij het beoogde totaalconcept. De meeste solistische glans was afkomstig van sopraan Caroline Stam en de lichtgetinte tenor van Joost van der Linden. Samenvattend kwam Van Veen tot een bijzonder gave visie op de Hohe Messe. Zowel de persoonlijke artistieke kwaliteiten als de onaantastbare Bach kwamen voortreffelijk uit de verf.

  ONNO HOEDEMAN