Uitvoering

29 oktober 1994Don Boscokerk, Alkmaar
30 oktober 1994Christoforuskerk, Schagen

Programma

K. Bornewasser
 • Magnificat
 • Missa Ecclesia tuae
 • M. Duruflé
 • vier motetten op Gregoriaanse thema's
 • H. Strategier
 • Cantica pro tempore natali
 • A. de Klerk
 • Christi Virgo Dilectissima
 • Toelichting

  De Nederlandse Rooms-Katholieke kerkmuziek uit het midden van deze eeuw vond vooral inspiratie in Frankrijk. Daar waren het de enorme kathedralen met hun "middeleeuwse" akoestiek en de Gregoriaanse zang die dienden als primaire inspiratiebron. Al met al ontstond er een genre dat een mengeling was van vroeg 20e eeuwse romantiek en (vaak ingewikkelde) harmoniek, middeleeuwse akoestiek (die het in de vele "neostijlkerken" in Nederland natuurlijk goed deed) en Gregoriaanse melodiek en ritmiek.

  Hoewel nog maar kort geleden gecomponeerd roept deze muziek bij mij gevoelens van nostalgie op. Als ik deze muziek hoor, dan ruik ik wierook, wijn en sigaren in een pastorie waar het gonst van de activiteit. Waar je als organist eerst doorheen moest voor je de kerk betrad. Zo kort geleden, maar toch voor mij zo lang voorbij...

  Kees Bornewasser woont al jaren in Alkmaar. Hij is niet alleen een kerkmusicus in hart en nieren. Hij strijdt al jaren tegen het onrecht van armoede en onderdrukking in de derde wereld.

  In dit concert willen we beide kanten van Kees Bornewasser centraal stellen: het hollands vocaal ensemble zingt zijn composities voor een door hem aangegeven project in India. Meer en meer vragen de grote catastrofes alle aandacht op voor de hulpverlening en blijft er niets over voor de kleinere projecten die het geld ook zo nodig hebben. Vandaar dit concert.

  De koorcomposities en de orgelsoli zijn in overleg met Kees Bornewasser uitgekozen; de gedichten zijn uitgezocht door Koks Moerbeek. Ze worden door haar en door Atie Snijders gelezen.

  Hugo van Veen

  In Alkmaar en omgeving is belangstelling ontstaan voer een onderwijsproject in Zuid-India maar de bevolking voor een groot deel tot de Tamil Nadu-stam behoort. Het centrum van dit project ligt in Vellore, maar de geestelijk leider, bisschop Chinnappa, onlangs nog in Alkmaar, strijdt voor gelijke onderwijskansen voor rijk en arm. Het basisonderwijs voor jongens en meisjes
 • zoals hij nadrukkelijk stelt
 • moet voor iedere kaste gelijk zijn: hij acht het zijn levenswerk om dit te bereiken door fondsen op te richten, die bijv. de kosten van lesmateriaal en schoolkleding voor de lagere kasten kunnen subsidiëren of zo nodig geheel vergoeden.

  De steun die hij onder meer ontvangt van een stichting binnen het Alkmaarse computerbedrijf ACCOM, die ontwikkeling op langere termijn promoot door computerplaatsingen in een aantal Zuid-Indiase plaatsen, ziet hij als een vanzelfsprekende ontwikkeling 66k voor de lagere kasten, die

 • zoals hij met grote strijdvaardigheid stelt
 • geen paise minder mag kosten dan die voor de hogere kasten. Een paise is 1% van een rupee. Een rupee is + 6 cent.

  Voor dit project is de opbrengst van dit concert bedoeld.

  Kees Bornewasser (September 1994)