Uitvoering

11 december 1991
 • Kooger Kerk, Zuid-Scharwoude
 • 14 december 1991
 • Oude Ursulakerk, Warmenhuizen
 • 28 december 1991
 • Witte Kerk, Groet
 • Programma

  G. P. da Palestrina
 • Motet en Mis Dies Sanctificatus
 • C. Monteverdi
 • Missa a quattro voci da capella
 • Toelichting

  Of we het nu waarderen of niet: wij zijn een Christelijke cultuur, waarvan de geschiedenis grofweg in drie nogal verschillende perioden is in te delen:

  tot 1550: "fundamentalistisch" Christendom.

  1550-1750: "open" Christendom. 1750-nu: "vrij" Christendom Het Hollands Vocaal Ensemble heeft zich in dit project willen bezighouden met de Rooms-katholieke kerkmuziek van rond 1600. Deze muziek stond sterk onder de druk van het Concilie van Trente (1545-1563). De Kerk voelde zich bedreigd door de nieuwe tijd en deed er alles aan om de goed oude waarden te handhaven.

  Zo zette Palestrina als geen ander de kroon op het werk. van de laat-middeleeuwse kerkmusici. In zijn composities vindt men de kwaliteiten van al zijn belangrijke voorgangers verenigd. Het kerstmotet Dies Sanctificatus was later uitgangspunt voor de mis met dezelfde titel. Hoewel Monteverdi ook was onderworpen aan dezelfde kerkelijke componeerregels, was hij op en top man van de nieuwe tijd. Zijn Messa à 4 voci de Capel1a 1651 (het jaartal slaat op het jaar van de eerste druk;; het werk werd. gecomponeerd tussen 1613 en 1643) is gecomponeerd in Palestrina-stijl, maar ademt toch de geest van de "nieuwe tijd".

  In een poging om deze muziek enigszins verantwoord uit te voeren, hebben wij geprobeerd om ons ook in te leven in de gedachtenwereld van onze laat-middeleeuwse voorouders. Dat is ons niet meegevallen. Als je je realiseert dat huidige Moslim-culturen misschien overeenkomsten vertonen met deze periode (is het toevallig, dat eigentijdse muziek in Turkije opvallend veel overeenkomt vertoont met onze middeleeuwse muziek?), dan wordt misschien duidelijk hoe ver wij inmiddels van onze wortels zijn verwijderd. We hebben gemerkt dat het werk van Palestrina onlosmakelijk is verbonden met een leven van inkeer en devotie. Een leven dat van religie is doordrongen. De monniken, die deze missen zongen, kenden de geheimen van een religieuze verbondenheid. Wij hebben ook gemerkt dat het vinden van dat "gevoel" belangrijk meer studie vraagt dan het instuderen van de noten! Steeds weer betrappen we onszelf op "individuele ontplooiing" (zie hierboven: 1750-nu) en op dat moment is de muziek haar kracht kwijt. We moeten dus vandaag een keertje kiezen "voor de Lieve Heer" in plaats van "Voor U" en dat is een donders lastige opgave voor een koor dat het nou juist zo leuk vindt om voor u te zingen. We doen ons best en we vragen een beetje begrip voor de momenten dat we even vergeten om monnik te zijn....

  In de kerkelijke liturgie worden de vaste misdelen onderbroken door wisselende gezangen, gebeden en lezingen. Koks Moerbeek zocht voor die plaatsen geschikte gedichten. Ze worden gelezen door Atie Snijders.

  Hugo van Veen